Personlig utveckling:

Mobbning, ungdomsvåld, självmord, vardagsvåld, intolerans, utanförskap, stress och rasism är ord som väcker känslor och som berör oss på olika sätt.

I Care arbetar sedan flera år tillbaka med orsakerna till att det uppstår situationer som nämns ovan och vad som kan göras för att minska detta. Det sker genom ökad insikt om sitt eget och andras beteende och orsakerna till själva beteendena.

I Care erbjuder:

Personlig utveckling via föreläsningar.

Personlig utveckling via utbildningar.

Personlig utveckling via samtal och coaching.

Det går att påverka/förändra! Vi hjälper till att öppna upp dörrar till personlig utveckling, samt skapar förståelse för varför vi människor reagerar/agerar som vi gör i olika situationer.

Välkommen att höra av dig med en intresseanmälan för det av vårt utbud som passar just dig.

Med vänlig hälsning 
I Care