icare-logotyp-bara-text

I Care började föreläsa 1997 efter en förfrågan från Rädda Barnen och riktade då in sig i första hand på elever i grundskola och gymnasium. Under de år som följt så har företaget samarbetat med organisationer som Rädda Barnen, SIDA, FN m.m. Verksamheten har hela tiden expanderat och målgrupperna för företaget har vidgats sedan starten.

De mycket uppskattade föreläsningarna har lett till att många åhörare kommit till insikt och ändrat inställning till sig själv och sina medmänniskor, med hjälp av de redskap och möjligheter till personlig insikt som förmedlas.

Föreläsningarna bygger på egna livserfarenheter både nationellt och internationellt, samt studier på högskolor och universitet. Företagets drivkraft att fortsätta är de positiva reaktionerna efter en föreläsning, utbildning eller konsultation.

I Care är helt opolitiskt under föreläsningarna och lägger ingen vikt på vilken religionstillhörighet man har. Vi ser enbart utifrån perspektivet att vi alla är människor som har samma behov av trygghet oberoende var vi kommer ifrån, eller vilken personlig bakgrundshistoria vi bär på.

Det sistnämnda gäller även vid enskilda samtal eller konsultationer, då alla former av beteenden har sin egen förklaring och behöver bearbetas utifrån varje enskild människas behov och förutsättningar.

Aktuell som:

 • Föreläsare
 • Utbildare
 • Coach
 • Ambulanssjukvårdare i Jönköpings län


Tidigare erfarenheter:

 • Handledare: För ensamkommande flyktingbarn.
 • Ambulanssjukvårdare: 22 år inom Stockholms läns landsting.
 • FN-soldat: Under 2 år i olika internationella konflikter.
 • Underskötare: På psykiatriska avdelningar.
 • Kriminalvårdare: På anstalt och häkte.
 • Ungdomskonsulent: På boende för ensamkommande flyktingbarn.
 • Kontaktperson: Till ungdomar placerade hos socialtjänsten.
 • Behandlingsass: På SiS institutioner (§12) för flickor och pojkar, samt på HVB hem.