Utbildningar

 • Mycket bra. Klarspråk, vågar säga som det är. Man blir tagen in i märgen. Talade direkt till mig.
  - Personal
 • Engagerat. Mycket verklighetsförankring som intresserar mig som åhörare. Tydliga och "lättavlästa" bilder, som förtydligade budskapet. Rörde sig i lokalen och var intresserad av alla åhörare, vilket ger ett seriöst intryck.
  - Personal
 • Du är en otrolig person som har mycket att dela med dig av och GÖR DET!!! Jag uppskattar allt det arbete du lägger ner. Bra upplägg, bra kontakt med alla.
  - Personal
 • Tänkvärt. Många tankar om att vi behöver vara goda förebilder för våra ungdomar och att respektera varandras olikheter.
  - Personal
 • Äntligen någon som vill och vågar visa & säga sanningen. Man kände sig bekväm och orädd för att säga & fråga saker. Anders Du är skillnad! TACK FÖR EN KANONFÖRELÄSNING.
  - Personal
 • Mycket bra. Erfarenheten talar sitt tydliga språk, har stor förståelse för människor.
  - Personal
Utveckla dig själv/Din arbetsplats

På många arbetsplatser finns idag tankar och känslor som påverkar samarbetet och stämningen på ett negativt sätt. Det går att påverka samt förändra med insikt om vem man är och varför man reagerar som man gör i olika situationer.

Vi börjar med att titta rent allmänt på vad som formar/format oss som individer och så fortsätter vi med att titta på vad som format gruppen/arbetslaget.
Sedan utgår vi från nuet och försöker se vad ev. konflikter/meningsskiljaktigheter bottnar sig i och arbetar framåt mot en lösning.

Eller ni kanske redan har ett bra samarbete, men vill utveckla det ytterligare, för att ännu bättre förstå varandra och andras ageranden. Även här utgår vi från nuet, fördjupar oss i tankar, handlingar och beteenden hos individen/gruppen och bygger sedan vidare på den grund ni redan har.

Målgrupper: 
Arbetsplatser, Arbetslag…

Tidsåtgång: Halv eller heldag, beroende på era önskemål/behov.